• http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
  • http://masjed24.ir/#start
طرح تعالی خانواده در یک قدی اجرا
سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران، گفت: طرح تعالی خانواده از اواخر شهریور ماه وارد مرحله اجرا می شود.
نخستین جشنواره نشریات تجربی
سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد استان تهران، از برگزاری نخستین جشنواره نشریات تجربی ویژه کانون های مساجد این استان خبرداد.
مسائل مساجد را پیگیری می کنم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسایل مساجد همواره مورد توجه وی است، خواستار گسترش کانون های مساجد شد و بر لزوم توجه به بحث تغذیه فکری اعضای کانون ها تاکید کرد.
افتتاح کانون شهید احمدی‌ روشن در دانشگاه شریف
اولین کانون کارآفرینی و فناوری کشور به نام "کانون فرهنگی و هنری شهید احمدی‌ روشن" در مسجد دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.
موارد بیشتر